نصب ویندوز و درایورها

نصب ویندوز و درایورها
100,000 الی 150,000 تومان

ویروس یابی و ویروس زدایی
40,000 الی 60,000 تومان

نصب آنتی ویروس (Free)
40,000 الی 60,000 تومان

نصب آنتی ویروس (Orginal)
40,000 الی 60,000 تومان

نصب مجموعه نرم افزارهای عمومی و کاربردی (مانند officeو ….)
40,000 الی 55,000 تومان

نصب نرم افزار ویژه تخصصی (به ازای هر پکیج نرم افزاری)
50,000 الی 70,000 تومان

نصب ویندوز و پک کامل نرم افزاری
150,000 الی 200,000 تومان

رایانه و تکنولوژی