بلاگ

بلاگ

خونه تکونی اصلا کار سختی نیست!

– عزیزم این مبل رو باید عوض کنیم. لکه‌هاش پاک نمی‌شه. خیلی کثیفه! +کی میگه لکه‌هاش پاک نمی‌شه! برو یه دستمال و شامپو بیار خودم