رایانه و تکنولوژی

نصب ویندوز و درایورها

نصب ویندوز و درایورها 100,000 الی 150,000 تومان ویروس یابی و ویروس زدایی 40,000 الی 60,000 تومان نصب آنتی ویروس (Free) 40,000 الی 60,000 تومان